Serviciile noastre

Consultanta in domeniul protectiei mediului


 • Intocmirea raportarilor solicitate prin actele de reglementare
  ( aviz/acord/autorizatii de mediu /autorizatii integrate de mediu )
 • Intocmirea raportarilor la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Identificarea si respectarea obligatiilor privind gestionarea deseurilor
  ( DEEE , baterii/acumulatori , amblaje , VSU etc. )
 • Solutii de depoluare si reconstructie ecologica
 • Intocmire documentatii avize/autorizatii de gospodarire a apelor

Studii si documentatii


 • Raport de mediu ( RM )
 • Raport de impact asupra mediului ( RIM )
 • Bilant de mediu ( BM )
 • Raport de securitate ( RS )
 • Raport de amplasament ( RA )
 • Evaluare adecvata ( EA )
 • Memorii de prezentare conform anexei 5E a Legii 298/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
 • Fise de prezentare si declaratie pentru obtinerea autorizatiilor de mediu , conform Anexa 2 la Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea procedurii
 • de emitere a autorizatiei de mediu
 • documentatii pentru obtinerea avizelor /autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • "Due diligence " pentru mediu in cazurile de vanzare-cumparare obiective industriale

Alte servicii care pot fi prestate de societate :


 • Externalizare serviciu responsabil protectia mediului
 • Externalizare serviciu responsabil deseuri
 • Managementul autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu
 • Audit de mediu pentru conformare la legislatia de mediu
  ( deseuri , AFM etc.)