Ne bucura respectul si aprecierile celor pentru care am lucrat !

Societatea promoveaza o politica de dezvoltare bazata pe respectul fata de clienti, profesionalism si incredere, asigurand respectarea cerintelor legislatiei de mediu. De la infiintare si pana in prezent societatea a oferit consultanta juridica in domeniul protectiei mediului , gospodaririi apelor si a elaborat mai multe studii de mediu, care s-au finalizat cu eliberarea actelor de reglementare de catre autoritatile competente (Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Agentii Judetene pentru Protectia Mediului ,Sistemul de Gospodarire a Apelor). Ne bucura respectul si aprecierile celor pentru care am lucrat !


Societatea detine acreditarea necesara elaborarii documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de gospodarire a apelor
( Certificat de atestare din 2011,reinnoit in 2014 , 2017 ,2020 ) .


Alte servicii care pot fi prestate de societate :

  • Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor in conformitate cu Legea 211/2011 si raportarea lunara la autoritatile de mediu
    ( Agentia pentru Protectia Mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii)
  • Intocmirea evidentei deseurilor colectate selectiv , conform Legii nr. 132/2010 si raportarea la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
  • Intocmirea raportarilor la Administratia Fondului pentru Mediu
  • Consultanta in domeniul protectiei mediului
  • Intocmire documentatii avize/autorizatii de gospodarire a apelor

Respectul este mereu pe primul locSocietatea promoveaza o politica de dezvoltare bazata pe respectul fata de clienti, profesionalism si incredere, asigurand respectarea cerintelor legislatiei de mediu.

De la infiintare si pana in prezent societatea a oferit consultanta juridica in domeniul protectiei mediului , gospodaririi apelor si a elaborat mai multe studii de mediu, care s-au finalizat cu eliberarea actelor de reglementare de catre autoritatile competente
(Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Agentii Judetene pentru Protectia Mediului ,Sistemul de Gospodarire a Apelor).

Ne bucura respectul si aprecierile celor pentru care am lucrat !